020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Aanvraag nieuwe autoverzekering afgewezen?

Een afgewezen aanvraag kan voorkomen wanneer een verzekeraar ergens een risico beproeft, u eerder te veel schades geclaimd hebt of als u al eens geschorst bent geweest wegens wanbetaling. Hieronder worden de mogelijke afwijzingen verder uitgelegd.

  1. Risicoselectie

Voordat verzekeraars u accepteren wordt er gecontroleerd op risicogebieden. Woont u bijvoorbeeld in een wijk met voornamelijk sociale huurwoningen, dan kan het zijn dat u meer premie betaalt voor uw autoverzekering.

  1. Te veel schade geclaimd

Verzekeraars controleren uw schadeverleden bij uw aanvraag bij de centrale database Roy Data. Dit kan negatieve gevolgen hebben als u al een aantal keer diefstal- of ruitschade heeft gehad. Te veel schade claimen kan een premieverhoging, het beperken van de dekking of zelfs het opzeggen van de polis tot gevolg hebben.

De schaderegistratie is onjuist

Als u het vermoeden heeft dat de schaderegistratie niet klopt, kunt u dit gratis inzien via het Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). U kunt naderhand een correctieverzoek indienen bij CIS. Zij contacteren dan uw verzekeraar.

Tussentijdse opzegging

Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als de verzekeraar een sterk en gegrond vermoeden voor fraude heeft.

  1. Uw rekening is niet op tijd betaald

Om een bepaalde reden heeft u uw rekening niet betaald. Voordat u mogelijk geschorst wordt, krijgt u eerst een aanmaning thuisgestuurd. De betalingstermijn van een aanmaning is wettelijk vastgesteld op 14 dagen en er moet duidelijk in staan wat de gevolgen zijn als u te laat of zelfs niet betaalt.

Wanneer de openstaande bedragen zijn betaald, wordt de schorsing opgeheven. Gebeurt dit niet of te laat, dan wordt u door uw verzekeraar geroyeerd. Dit wordt geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem, waardoor het lastig wordt om bij een andere verzekeraar uw (auto)verzekering af te sluiten.

  1. Rijontzegging

Vaak is het met een rijontzegging lastig om een autoverzekering af te sluiten. Een rijontzegging wordt bijvoorbeeld gegeven aan mensen die gepakt zijn voor te hard rijden of die met te veel alcohol achter het stuur hebben gezeten.

  1. Een strafblad

Verzekeraars doen moeilijk over een strafblad. Dit blijft u op langere termijn in de weg zitten als u uw auto wilt verzekeren. Zelfs als de reden voor het strafblad niks met autorijden te maken heeft.

  1. Jonge bestuurders en snelle auto’s

Als u relatief gezien nog een jonge bestuurder bent, zijn de meeste verzekeraars niet happig om bijvoorbeeld een sportieve Audi A3 te verzekeren. Controleer dus vóór de aanschaf van uw auto of u deze überhaupt kunt verzekeren.

  1. Voor lange tijd onverzekerd geweest

Als u in Nederland woonachtig bent en een auto met kenteken heeft die niet geschorst is, bent u verplicht om minimaal een WA-dekking af te sluiten voor uw auto. Zelfs als uw auto langere tijd in de garage stil staat. Als u dit niet heeft gedaan en u wilt uw auto weer verzekeren, kan verzekeren lastig zijn. Waarom? Omdat u de auto niet verzekerd heeft, terwijl dat (volgens de wet) wel had gemoeten. Dat maakt verzekeraars terughoudend.

Schorsen van het kenteken

Als u van plan bent voor langere tijd Nederland te verlaten en dus uw auto niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Dit geeft u door aan de RDW. Hierna mag u niet meer de weg op met de auto, omdat u niet meer verzekerd bent. Als u het kenteken geschorst hebt en u wilt daarna weer een autoverzekering afsluiten, dan is dat geen probleem.

Hulp nodig?

Lukt het niet om een autoverzekering af te sluiten? Bij Vereende Verzekeringen zijn ze gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico’s.