020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Uit welke kosten bestaat de eindafrekening?

De eindafreking bestaat uit verschillende kostenposten, namelijk kosten voor:

  • gebruikte energie
  • aansluiting op het elektriciteitsnet
  • het transport van energie naar uw woning
  • de huur van de elektriciteitsmeter en/of gasmeter
  • energiebelasting