020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Wat is de opslag duurzame energie- en klimaattransitie?

De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van gas en elektriciteit. De opbrengsten van deze heffing worden gebruikt voor investeringen in duurzame energieproductie. De energieleverancier brengt de ODE in rekening en draagt deze af aan de overheid.