020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Groene stroom wordt opgewekt door duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Elektriciteit van grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld steenkool. Omdat veel huishoudens duurzaamheid belangrijk vinden, bieden bijna alle energieleveranciers tegenwoordig groene stroom aan.

Grijze stroom

Grijze stroom is energie die wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen worden steeds schaarser. Daarnaast is de winning en omzetting van grijze energie slecht voor het milieu. Grijze energie is dus niet duurzaam.

Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke, onuitputtelijke energiebronnen. Voorbeelden hiervan zijn waterkracht, wind, zon en biomassa. Bij de productie van groene stroom is er geen of een weinig uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. De verschillende duurzame energiebronnen zijn:

Zonne-energie

Er zijn twee vormen van zonne-energie:

  1. Water verwarmen door zonnewarmte met behulp van zonnecollectoren
  2. Zonlicht omzetten in stroom door middel van zonnepanelen

Windenergie

Windenergie wordt gewonnen uit windturbines die luchtstromen (wind) opvangen. Een moderne windturbine kan ongeveer 2.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Waterkracht

Waterkracht is energie die uit stromend water wordt opgewekt. Waterkracht is een duurzame energiebron, maar heeft ook nadelen. Zo kunnen stuwdammen plaatselijke ecosystemen aantasten. In Nederland wordt slechts een paar procent van de totale hoeveelheid groene stroom door waterenergie opgewekt.

Biomassa

De helft van de duurzame energie in Nederland wordt door biomassa opgewekt. Door plantaardig materiaal te verbranden, te vergisten of te vergassen ontstaat bio-energie. Biomassa bestaat uit bijvoorbeeld resten afvalhout en groente-, fruit- en tuinafval. Ook energie uit biomassa heeft nadelen. Zo komen er onder andere bij de verbranding vervuilende stoffen vrij.

Aardwarmte

Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de grond.  Bij deze energievorm wordt water honderden meters de aarde ingepompt en opgewarmd door de aardwarmte. Daarna wordt het water terug naar de oppervlakte gepompt. De grootste reden waarom aardwarmte in Nederland minder populair is, zijn de hoge kosten. De aanleg van een aardwarmte-energiecentrale is bijvoorbeeld erg duur.

Wilt u graag meer informatie over het verschil tussen groene en grijze stroom?