020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Wat kan ik doen bij een geschil met mijn energieleverancier?

Het is aan te raden om het geschil eerst schriftelijk aan de energieleverancier voor te leggen. Vraag om een redelijke oplossing binnen een schappelijke termijn. Komen u en de leverancier er vervolgens samen niet uit, dan kunt u uw klacht in vrijwel alle gevallen voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water (zie www.degeschillencommissie.nl). De meeste energieleveranciers en netbeheerders zijn bij deze geschillencommissie aangesloten.