020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Wat houdt de basisverzekering in?

De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De overheid heeft een pakket samengesteld met wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen.

Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedere inwoner van Nederland voor de basisverzekering te accepteren. Deze verzekering zorgt ervoor dat medisch noodzakelijke zorg altijd wordt vergoed. Daarentegen hebben zorgverzekeraars voor aanvullende verzekeringen geen acceptatieplicht.

Is iedereen verplicht een basisverzekering af te sluiten?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten, behalve:

 1. Militairen in werkelijke dienst.
 2. Mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen (gemoedsbezwaar).
 3. Voor mensen die in Nederland werken en in het buitenland wonen (of andersom) zijn er speciale regelingen.

Wat vergoedt de basisverzekering 2021?

Met het wettelijk verplichte basispakket bent u verzekerd voor:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar (vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde)
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (zowel ambulance- als zittend vervoer)
 • Paramedische zorg: beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering
 • Wijkverpleging
 • Sportarts

Heeft een basisverzekering een eigen risico?

Het eigen risico van de basisverzekering bedraagt in 2021 € 385. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Bezoek aan huisarts
 • Wijkverpleging
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering 2022?

De basisverzekering wijzigt elk jaar op een aantal punten. De veranderingen voor 2022 zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte blijven van de veranderingen voor de zorgverzekering in 2022, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.