020 - 726 71 01 Nu open tot: 17:30

Wat betekent de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg is in 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voor wie is Wlz bedoeld?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Een Wlz-indicatie is nodig om zorg vanuit deze wet te ontvangen. De Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze indicatie.